I händelse av oro eller klagomål om eventuella överträdelser av immateriella rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@nada-ab.com och specificera vilka rättigheter som påstås ha kränkts och de anklagade produkterna.